Egyesület bemutatkozás

Szervezetünk 2002-ben alakult, mint csoport. A Gábortelepi Kuckó Nagycsaládos Egyesületet 2004-ben, 14 nagycsalád alapította. Alapításunk óta a helyi LEADER csoport tagja vagyunk. 2005 júliusától az egyesület a NOE tagja lett, így lehetővé vált az országos programokon való részvétel és bekapcsolódhattunk adományközvetítő tevékenységébe is.

Egyesület célja a nagycsaládosok sajátos érdekeinek és értékeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek, a családok egymást segítő és ismerő közösséggé szervezése, az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért való felelősség erősítése a tárgyi, szellemi, kulturális örökség megóvása, hagyományok ápolása.

Az egyesület feladatai között szerepel a gyermekes családok segítése, családi életre nevelés, egészségügyi felvilágosítás, ismeretterjesztés, környezeti nevelés.

Az egyesület tervei között szerepel a településen élő gyerekek részére közös kirándulások, vetélkedők, családi programok, játszóházak, kézműves foglalkozások, táborok szervezése.

Alapító tagok:

 • Takács Ibolya – elnök, alapító

 • Tóbiás Julianna – titkár

 • Csák Mihályné

 • Baráth Ferencné

 • Griecs Györgyné – elnökhelyettes

 • Paróczai Sándorné

 • Debreczeni Ferencné

 • Ribarics Ferencné

 • Varga Lászlóné

 • Egervári Pálné

Ma már 40 családunk van közel 180 taggal. 2006-ban még nem volt lehetőségünk pályázni, így csak a tagdíjból származó pénzösszegből és adományokból tudtuk fenntartani magunkat. 2007-ben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának keretében 150.000 forinttal gazdagodott egyesületünk, melyen könyvespolcokat, asztalokat és játékokat vásároltunk. 2008-ban ismételten pályáztunk és nyertünk, az elnyert összegen hangtechnikát vásároltunk. 2010-től minden évben nyertes pályázatokkal büszkélkedhetünk. Az elnyert összegen székeket, informatikai eszközöket, sporteszközöket illetve textíliákat vásároltunk, továbbá 3-4 napos kirándulásokat szerveztünk a tagok részére Pécsre és Egerbe. A 2015-ös évben egy 8 személyes, Ford kisbusz tulajdonosai lehettünk. A szakmai és működési pályázatok nagymértékben hozzájárulnak fejlődésünkhöz és szolgáltatásaink minőségének javulásához.

Nem csak az országos egyesület programjain veszünk részt, hanem aktívan együttműködünk a helyi civil szervezetekkel, önkormányzattal. Számos olyan rendezvényen (gyermeknap, falunap, véradós bál) jelen vagyunk, amelyek a közösségépítést támogatják.

2012-ben egy nagyobb, igényesebb helyre költözhetett az egyesület székhelye, az helyi önkormányzat támogatásával.

Éves állandó rendezvényeink:

 • Február – Farsang

 • Március – Nőnapi bál

 • Április – Húsvéti kézműves foglalkozás

 • Május – Anyák napi ünnepség

 • Június – Trianoni megemlékezés

 • Július – Családi nap

 • Augusztus – Őszi találkozó, nyárzáró szalonnasütés

 • Szeptember – kulturális programok

 • December – Adventi Kézműves és Télapó ünnepség